Algemene voorwaarden

Glamping de Oever is een handelsnaam van Beldert Verblijfsrecreatie BV met KvK-nummer 7660 2362. 
Op Glamping de Oever zijn de RECRON-voorwaarden van toepassing. 

BTW-nummer: 860696431.B.01

Rekeningnummer Glamping de Oever: NL06 RABO 0362 6799 40